Bureau Konings Kunst

 

Cultuur in onderwijs & onderwijs in en over cultuur is sinds 1999 het werkterrein van Fianne Konings en haar Bureau Konings Kunst.

 

- Ontwikkeling van visie en leerplannen cultuuronderwijs

- Onderzoek naar cultuuronderwijs

- Publiceren over cultuuronderwijs

  

Genomineerd voor de 5e boekman dissertatieprijs

 

  

Recent:

Bijgedragen aan themapagina cultuureducatie op onderwijskennis.nl:

Hoogeveen, K, Waaijer, C. & Konings, F. (2022) Cultuureducatie draagt bij aan leeropbrengsten.   

 

Artikel over kansen voor schooloverstijgende samenwerking in het voortgezet onderwijs met virtuele communities of practice in: Konings, F, Loots, E. & Berkers, P. (2021). Hoe een probleem een kans werd. Didactief Online 29-11-2021. 

 

Essay over leerecosystemen voor het LKCA met de titel Het systeem staat in dienst van kind. 

 

Op platform Cultureel Kapitaal (17 februari 2021) van het LKCA. Cultuuronderwijs: elke culturele instelling heeft haar eigen expertise. Gebruik die!

 

Samen met Astrid Rass in de NRC van 23 september 2020. Recept voor een goed onderwijsgesprek: mix praktijk en wetenschap.

 

Artikel van Bea Ros in Didactief (19 september 2021) met de titel Meer lijn nodig in cultuuronderwijs over proefschrift Zitten we op één lijn? 

 

 

Tot de opdrachtgevers behoren het Lectoraat Kunsteduatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK), het Ministerie van OCW, het Jeugdcultuurfonds (het tegenwoordige Jeugdfonds Sport en Cultuur), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), de Provincie Utrecht, de gemeente Rotterdam, het Centrum Beeldende Kunst Dordrecht, het Koorenhuis te Den Haag, LKCA, Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR), Cultuureducatiegroep, Vereniging CultuurProfielScholen PO (VCPS PO) en Fundashon Plataforma Kultural (Bonaire).

 

Bijgewerkt: 8 juli 2022