Onderzoek & Publicaties

Publicaties

K. Hoogeveen, C. Waaier en F. Konings (2022). Cultuureducatie draagt bij aan leeropbrengsten. Themapagina cultuureducatie op onderwijskennis.nl


F. Konings (2021). Back to basis: Expertises van culturele instellingen voor onderwijs. In: Kunstzone, no. 2, maart 2021.


F. Konings (2021). Het systeem staat in dienst van kind. Artikel in een essayserie over leerecosystemen cultuureducatie. Utrecht: LKCA


F. Konings, P. Berkers & E. Loots (2021). Hoe een probleem een kans werd. In: Didactief Online


F. Konings (2020). De lijn vasthouden: leerplankundig nadenken over verbeelden in de basisschool. In: Cultuur + Educatie, themanummer: Cultureel bewustzijn - verbeelding voor het voetlicht, jaargang 19, nr. 56. Utrecht: LKCA


Konings F. (2020). Zitten we op één lijn? Een studie naar de bijdrage van culturele instellingen aan doorlopende leerlijnen cultuuronderwijs in de basisschool. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen (dissertatie)


Konings, F. (2017). Culturele instellingen en doorlopende leerlijnen cultuuronderwijs: Leerplannen in ontwikkeling. Rotterdam: KCR


Rass, A. en Konings, F. (2016). Weer vuur in mijn les!! Rapport over de kracht van, en aanbevelingen voor, de inspiratieprojecten Kultueredukaasje mei kwaliteit (KEK). Leeuwarden: Keunstwerk


Konings, F. (2016). Wie staat er aan het roer? Culturele instellingen in het basisonderwijs: leerplan in ontwikkeling. In: Paper Onderwijs Researchdagen (ORD2016)


Konings, F. (2015). Ontwerpen voor de toekomst. Beeldend project 'Verhalen in de lucht' levert inzicht.. In: Kunstzone, juli 2015


Konings, F. en Van Heusden, B. (2014). Evaluating Partnership, or how to Evaluate the Contribution of Cultural Institutions to an Integrated Curriculum for Culture Education in Primary Schools. In: International Yearbook for Research in Art Education Volume 2 . Munster - New York: Waxmann


Konings, F. (2014). Stip op de horizon. Zes 'cultuureducatie met kwaliteit'- projecten onder de loep. Een onderzoek naar het waarom, hoe en wat van deskundigheidsbevordering.. Utrecht: FCP


Konings, F. en van Heusden, B. (2013). Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. Richtlijnen. Utrecht: FCP


Fianne Konings (2013). Hallo wereld! Leren over de wereld door kwalitatief kunstonderwijs op basisscholen. In: Kunstzone tijdschrift voor kunst & cultuur, nummer 6, november 2013


Konings, F. (2011). Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. Een analyse-instrument. Utrecht: FCP


Konings, F. (2010). De leerlingen van het leerorkest. Bekeken vanuit het theoretisch kader van Cultuur in de Spiegel. Amsterdam: Jeugdcultuurfonds


Hagen, T., Konings, F. en Haanstra, F. (2010). Grenzen aan samenhang. De kunstvakken in de vernieuwde onderbouw. Amsterdam: AHK


Konings, F. en Veldheer, V. (2010). Het overheidsbeleid voor de kunstbeoefening in de vrije tijd. In: Mogelijkheden tot kunstbeoefening in de vrije tijd. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau


Konings, F. en Vries, de, J. (2010). Juf mijn hersenen werken anders. Rotterdam: Dienst Kunst en Cultuur Rotterdam


Konings, F. (2008). Kunstenaars en kinderen in de totstandkoming van HUIS. In: Villa Zebra een methode. Beeldende kunst met en voor kinderen. Rotterdam: Villa Zebra


Konings, F. (2007). Elke school is uniek, schoolportretten cultuureducatie primair onderwijs nader beschouwd. (Paper conferentie Onderzoek in Cultuureducatie 22 juni 2007)


Konings, F. (2006). Elke school is uniek - Schoolportretten cultuureducatie in het primair onderwijs. Den Haag: Ministerie van OCW


Konings, F. (2001). CKV in het vmbo, een verkenning van doorlopende leerlijnen. Enschede: SLO


Konings, F. en Ranshuyen, L. (2001). Cultuur en school. Valkuilen en potenties de stand van zaken. In: Boekmancahier, tijdschrift voor kunst, onderzoek en beleid, vol 13, no 49, pp. 409-418


Konings, F. (2001). Kunstenaars in het voortgezet onderwijs. Rotterdam: Centrum Beeldende Kunst Rotterdam


Konings, F. en Zant, van der, P. (2001). Waarom doen ze het? Gouda: Bureau Art


Konings, F. (2000). Bouwen aan CKV1. Den Bosch: KPC Groep / Kunstvakken


Van den Broek, A., Haan, de, J. en Konings, F. (coauteur) (2000). Cultuureducatie als breekijzer. In: Cultuur tussen competentie en competitie. Amsterdam/Den Haag: Boekmanstudies/Sociaal Cultureel Planbureau


Konings, F. (2000). Drama heb je al. Den Bosch: KPC Groep / Kunstvakken


Konings, F. (2000). Mijn Rotterdam in 2001. Rotterdam: Centrum Beeldende Kunst Rotterdam


Konings, F. (1998). Muziekreis door de klas. Rotterdam: Concert- en Congresgebouw de Doelen


 

Interne publicaties

F. Konings, E.Loots, P. Berkers & D. KruijkOnderzoeksrapport: Een online leeromgeving architectuur en digitale cultuur voor het voortgezet onderwijs. Onderzoek in opdracht van Het Nieuwe Instituut. Rotterdam: EUR (2020)


Konings, F. & Van Riet, A. Handleiding Minor Cultuuronderwijs 2018/2019. Rotterdam: Thomas More Hogeschool (2018)


Analyse en advies ten behoeve van de aansluiting op het onderwijs van de Kunstgebouwprogramma's Kijk Kunst en Doe Kunst (2013)


Onderzoek naar de mogelijkheden van Kunstgebouw in de Brede school voor Kunstgebouw te Rijswijk (2007)


Evaluatie Kunst Centraal, verloop en effect van een fusie. Onderzoek naar de fusie van drie steunpunten voor kunstzinnige vorming in de provincie Utrecht tot Kunst Centraal te Bunnik in opdracht van de provincie Utrecht (2004)


Intern onderzoek naar de Voortzetting van Kunstmagneet na 1 september 2005 voor het Koorenhuis te Den Haag (2003-2004)


Onderzoek Kunsteducatie in instellingen met een kunstuitleen voor de Federatie Kunstuitleen (2003)


Evaluatieonderzoek Cultuurtraject voor de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (2002)