Fianne Konings

Fianne E.M. Konings is sinds 1999 werkzaam als zelfstandig onderzoeker. Met haar eigen Bureau Konings Kunst doet zij (ontwerpgericht) onderzoek en publiceert over onderwijs en cultuur en geeft op basis hiervan coaching, advies en presentaties. Tot de opdrachtgevers behoren het Lectoraat Kunst- en cultuureducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, het Ministerie van OCW, het Jeugdcultuurfonds, het Sociaal en Cultureel Planbureau, de Provincie Utrecht, de gemeente Rotterdam, het Centrum Beeldende Kunst Dordrecht en het Koorenhuis te Den Haag.

 

Konings rondde de Pabo te Roermond af en behaalde vervolgens haar doctoraal Kunst- en cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Van 2001 tot en met 2006 was zij tevens verbonden aan het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam als stafmedewerker Cultuurbereik. Ook heeft zij lesgegeven op diverse basisscholen. Van 2012 tot en met 2016 was zij verbonden aan de master Kunsteducatie van ArtEZ te Zwolle, als docent interdisciplinair ontwerp en scriptiebegeleider. Van 2016 tot en met 2018 was zij als graduation supervisor verbonden aan de Master Education in Arts van het Piet Zwart Institute. Op dit moment is zij verbonden aan de Erasmus School of History, Culture and Communcation (ESHCC) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.