Overig

Inhoudelijke en organisatorische ondersteuning bestuur Vereniging CultuurProfielScholen PO (VCPS PO) (2020-)


Leerplanontwikkeling cultuuronderwijs basisscholen Leiderdorp in opdracht van Cultuureducatiegroep (voortbouwend op proefschrift) (2021-)


(Virtual) Community of Practice (CoP) samen met oud lector sociaal leren modereren t.b.v. modereren CoP op Bonaire bestaande uit leerkrachten en culturele instellingen (2022-

 

Deelnemer aan SLO veldraadpleging peiling kunstzinnige oriëntatie (18 mei 2022) 

 

Onderzoek naar aanknopingspunten en behoeften ten aanzien een online leeromgeving voor het voortgezet onderwijs van Het Nieuwe Instituut Rotterdam in opdracht van de Erasmus Universiteit Rotterdam (ESHCC) (2019-2020) 

 

Begeleiding van en intervisie met consulenten van het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) ten behoeve van de ontwikkeling van leerplannen kunstzinnige oriëntatie (2016-2018)

 

Bestuurslid Villa Zebra (sinds 2013-2021)

 

Extern expert ten behoeve van de publicatie: Oomen, C., Reinink, M., Grinten, van der, M. (2011). Kwaliteitskader cultuureducatie door culturele instellingen. Indicatoren en gebruik in de praktijk. Utrecht: Oberon

 

Lid van de adviescommissie Cultuur Totaal van de gemeente Eindhoven (2009-2010)

 

Lid van de werkgroep onderzoeksagenda voor cultuureducatieonderzoek in Nederland via Cultuurnetwerk Nederland te Utrecht (2007)

 

Mentoraat van klas eerstejaars studenten voor de module kunsteducatie van de HR Pabo te Rotterdam en Dordrecht

 

Commissielid Rotterdamse Kunststichting advisering voortzetting Villa Zebra (2002)

 

Samenstelling lesbrief Hetzelfde, maar toch zo verschillend (dramaproject) en De veilige plek (foto-project) voor ROC Zadkine te Rotterdam (2001)