Lezingen en gastlessen

 

2022

 

Korte lezing verzorgd voor Meet Up 10 van de Vereniging CultuurProfielScholen PO (13 april 2022) met de titel Met inzicht naar uitzicht: cultuuronderwijs in samenhang

 

Gastles op 24 februari 2022 voor de Erasmus Universiteit Bachelor Arts & Culture Studies (ACS/ESHCC) over Arts Education from a cognitive perspective

 

2021


Voor het LKCA Netwerk museumeducatoren op 30 september 2021 een online workshop verzorgd met de titel ‘Imagine’ op andere ideeën komen met analyse

 

Tijdens een online LKCA-atelier Naar een inclusief leerecosysteem (d.d. 24 juni 2021) een pecha kucha gegevn met een reflectie op leerecosystemen cultuureducatie vanuit het perspectief van Uri Bronfenbrenner en een workshop met de titel Opstapjes en struikelblokken voor beleid.

 

Column Wie is nou verantwoordelijk voor funderend cultuuronderwijs? verzorgd tijdens (deelsessie 5) online landelijk symposium cultuuronderwijsbeleid d.d. 5 februari 2021

 

2020

 

Online lekenpraatje voorafgaand aan de verdediging van mijn proefschrift Zitten we op één lijn? op 23 april 2020

 

2018

 

Lezing Deel van het geheel over de ontwikkeling van leerplannen kunstzinnige oriëntatie voor CMK010, georganiseerd door het KCR.

 

Gastles cultuurtheorie voor de opleiding theaterdocent verkort van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK).

 

Lezing Deel van het geheel  tijdens een MeetUp van de Vereniging CultuurProfielScholen Primair Onderwijs.

 

Lezing Als we weten wat ze willen, kunnen we meer doen over de aanpak 'leerplannen kunstzinnige oriëntatie in ontwikkeling tijdens de Summerschool van het KCR 

 

2017

 

Zeven gastlessen (tevens coaching on the job) over het cultuur theoretisch kader van Barend van Heusden (RuG) voor de minor cultuuronderwijs van de Thomas More Pabo.

 

Posterpresentatie samen met Astrid Rass op de Onderwijsresearchdagen 2017 (ORD2017) met het onderwerp 'Onderwijs in 2032: inzicht in samenhang van cultuuronderwijs met een cultuurtheorie. Stand van zaken na twaalf jaar onderzoek (2005-2017)'

 

2016

 

Presentatie Wie staat er aan het roer? Culturele instellingen in het basisonderwijs: leerplan in ontwikkeling tijdens de Onderwijs Research Dagen (ORD 2016) te Rotterdam.

 

Lezing Kunstonderwijs in de Spiegel. De eigen praktijk bekijken met het theoretisch kader Cultuur in de Spiegel voor docentopleiding Beeldende Kunst en Vorming van de Willem de Kooning Akademie (WdKA)

 

Deelnemer aan ‘human library’ van opleiding docent Beeldende Kunst en Vormgeving van Willem de Kooning Akademie (WdKA)

 

2015

 

Lezing Waarom tekenonderwijs? tijdens de Tekskoalle Inspiratiedag in het Fries Museum te Leeuwarden.

 

Lezing Waarom cultuuronderwijs tijdens de CMK ontmoetingsdag van Cultuurmij Oost te Nijmegen.

 

Gastles Educational projects in school voor master kunsteducatie van het Piet Zwart Instituut (WdKA)

 

2014

 

Lezing Kunstonderwijs in de Spiegel. De eigen praktijk bekijken met het theoretisch kader Cultuur in de Spiegel tijdens de Kunstbalie Inspiratiedag te Eindhoven.

 

Lezing Cultuur in de Spiegel pantser of ruggegraat. Kansen en knelpunten voor de afstemming tussen scholen en culturele instellingen tijdens de Cultuur in de Spiegel Eindconferentie.

 

Lezing Cultuuronderwijs in de spiegel tijdens de Mocca Academie te Amsterdam.

 

Lezing Evaluating partnerships: the contribution of cultural institutions to an integrated curriculum for culture education in primary schools tijdens de International Conference on Cultural Research (ICCPR) 2014 te Hildesheim, Duitsland.

 

Gastles Uitwisseling (cultuur)theorie & praktijk in collegeserie “visie op beeldend onderwijs”, docent Beeldende Kunst en Vormgeving van de Willem de Kooning Akademie (WdKA).

 

2013

 

Presentatie van het artikel De bijdrage van culturele instellingen aan een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. Richtlijnen tijdens de conferentie Van participatie naar kwaliteit. Veranderende aanpakken in cultuureducatie van het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam en het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP)

 

Lezing Scholen en culturele instellingen zorgen samen voor cultuuronderwijs ter ere van de lancering van de website cultuurprimair.nl van Artiance te Alkmaar

 

Lezing De kracht van theateronderwijs tijdens de vakconferentie 2013 van de Beroepsvereniging voor Dramadocenten te Den Bosch.

 

Lezing CIS & de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen tijdens de Noord Hollandse studiedag Cultuur in de Spiegel van Plein C.

 

Lezing Cultuuronderwijs vormgeven (presentatie artikel 'Culturele instellingen en doorlopende leerlijnen: richtlijnen' tijdens conferentie van KCR en FCP te Rotterdam.

 

Begeleiden van medewerkers van Kunststation C bij het analyseren van erfgoedprojecten te Groningen.

 

 

Presentatie Cultuur in de Spiegel & onderzoek naar de versterking van de bijdrage van culturele instellingen aan het primair onderwijs tijdens de LKCA onderzoeksconferentie 2013 te Tilburg 

 

 

 

2012

 

Werkbijeenkomst voor het FCP Cultuureducatie verankerd. Wat is nodig om cultuureducatie in het primair onderwijs te verankeren?

 

Paperpresentatie Evalueren van de bijdrage van culturele instellingen aan een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs tijdens de conferentie Onderzoek in Cultuureducatie van Cultuurnetwerk Nederland en de Erasmus Universiteit

 

Lezing Cultuur in de Spiegel Theoretisch kader voor een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs tijdens CULTED van Kunstgebouw

 

Teamteach Interdisciplinair lab met Janeke Wienk voor master kunsteducatie ArtEZ

 

Lezing Een plus een is drie. Onderzoek naar de bijdrage van culturele instellingen aan een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs voor Cultuureducatie Stad te Groningen

 

Lezing Een plus een is drie. Onderzoek naar de bijdrage van culturele instellingen aan een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs voor de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK)

 

Workshop Cultuureducatie met kwaliteit? Gebruik van analyse-instrument voor cultuureducatief aanbod culturele instellingen voor het FCP

 

Gastles over het theoretisch kader van Cultuur in de Spiegel tijden het Actualiteitenlab van Evita Roode student aan de master kunsteducatie van de Hogeschool voor de Kunsten (HKU) te Utrecht

 

 

2011

 

Lezing 1 + 1 = 3 voor de master kunsteducatie van de Fontys Hogeschool te Tilburg

 

Gastles Interdisciplinariteit voor de Interfaculteit van ArtEZ te Arnhem

 

Lezing over het onderwerp Samenwerking tijdens een bijeenkomst van Muziek in ieder kind georganiseerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie te Utrecht

 

Gastles interdisciplinariteit voor de master kunsteducatie van ArtEZ te Zwolle

 

Presentatie Bijdrage culturele instellingen aan een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. Ontwikkeling diagnose-instrument voor het FCP

 

Presentatie Wat is de bijdrage van culturele instellingen aan een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs in het primair onderwijs voor het FCP

 

 

2010 en eerder

 

Gastles onderzoeksvaardigheden voor de master kunsteducatie van de Fontys te Tilburg

 

Paperpresentatie in samenwerking met Timon Hagen (AHK) over De nieuwe onderbouw en de kunstvakken op de conferentie Onderzoek in Cultuureducatie van Cultuurnetwerk Nederland en de Rijksuniversiteit Groningen

 

Paperpresentatie Elke school is uniek, schoolportretten cultuureducatie primair onderwijs nader beschouwd op de conferentie Onderzoek in Cultuureducatie van Cultuurnetwerk Nederland en de AHK

 

Gastles Bewondering maakt blind voor de opleiding Beroepskunstenaars in de klas (BIK) van de Willem de Kooning Academie

 

Gastles kunsteducatie en onderzoek voor de master kunsteducatie van de Amsterdams Hogeschool voor de kunsten

 

College voor eerstejaars pabo-studenten samen met beeldend kunstenaars over Kunstenaars & Educatie voor de Hogeschool Rotterdam

 

Presentatie voor CKV vmbo-docenten: Contacten met culturele instellingen voor CKV vmbo in opdracht van de KPC Groep/Kunstvakken